CASSIOPEA Z VĚTROVA

O:His Eminence Androis
M:Gordona Rezlark
nar.3.3.2016
Klubový junior šampion,český junior šampion
výstava:BOS,CWC,CAC,2xČKŠ,ISPU cert.,3x CACJ,rez.ČkŠ,3xČKŠ-J,ISPU-J cetr.,Juniorský výtěz roku.